کتاب اصول نگارش مقالات علمی

کتاب اصول نگارش مقالات علمی
تالیف :
دکتر سعید جوی زاده و الهام شمس آبادی

فهرست مطالب:
اصطلاحات رایج در مقاله نویسی ISI. 21
فصل اول..
اهمیت ارتباطات علمی و نگارش آکادمیک...
1) تاریخچه نگارشات علمی..
1-1) اهمیت نگارشات علمی..
1-2) روش های علمی، مقاله های علمی و نگارش علمی غیر تخصصی..
1-2-1) مقاله های علمی..
1-2-1-1) مقاله ی تحقیقی(Research (Journal) Paper).
1-2-1-2) مقاله ی انتقادی(Review Paper).
1-2-1-3) فصل کتاب(Book Chapter).
1-2-1-4) مقاله ی کنفرانس و چکیده ها (Conference Paper and Abstracts).
1-2-1-5) پایان نامه ها و رساله ها (Theses and Dissertations).
1-3-1) تحقیقات اساسی و کاربردی..
2-3-1) "چه نوع تحقیقی"، "چرا" و "چگونه ".
3-3-1) تحقیق مخصوص به مکان(وابسته به مکان).
چند اشتباه بزرگ و متداول در مقاله نویسی..
مراحل نوشتن یک مقاله.
مدیریت زمان و برنامه ریزی در مقاله نویسی..
فصل دوم.
انتخاب مجله.
گام اول : انتخاب مجله مورد نظر.
دسته اول: مجلات حرفه ای و پیشرو.
دسته دوم: مجلات علمی..
جست و جوی مجلات علمی و پژوهشی و ISI.
الف) سامانه ارزیابی نشریات علمی:
1) دسترسی به فهرست ناشران.
2) دسترسی به وضعیت انتشار مجلات..
3) دسترسی به مجلات گروه های مختلف علمی (دامپزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، و....).
4) دسترسی به دوره انتشار مجلات..
5) ارزیابی نشریات..
5-1) فرم ارزیابی کارشناسی نشریات..
5-2) فرم ارزیابی داوران نشریات..
ب) پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی..
1) بانک و پایگاه استنادی نشریات علمی کشور (فارسی-انگلیسی).
2) بانک مجامع علمی کشور (فارسی- انگلیسی).
3) بانک طرح‌ها وپایان‌نامه های مورد حمایت سازمان‌ها و مراکز علمی..
4) بانک مراکز علمی- تخصصی ایران.
ج) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام.
۱- گزارشهای استنادی نشریات فارسی (Persian Journal Citation Report (PJCR..
2- گزارش‌های استنادی نشریات عربی (Arabic Journal Citation Reports (AJCR..
۳- گزارش‌های استنادی نشریات انگلیسی English Journal Citation Reports (EJCR).
۴- نمایه استنادی علوم ایران (Persian Science Citation Index (PSCI.
۵-نمایه استنادی علوم جهان اسلام Islamic World Science Citation Index.
۶- طلایه داران علم ایران (Persian Essential Science Indicator (PESI.
7- فهرست مندرجات فارسی Persian Current Content
8- پایگاه استنادی برترین کنفرانس های علمی فارسی Persian Highly- Cited Proceedings Database (PHPD).
۹- نظام آگاهی رسانی استنادی ایران Persian Citation Alert
۱۰- نظام آگاهی رسانی نشریات علمی جهان اسلام ISC Current Awareness Services.
۱۱- نظام گزارش استنادی Citation Report
۱۲- نظام شاخص های عملکردی نشریات فارسی Persian Journal Performance Indicator.
۱۳- تحلیل پایگاه داده های نشریات فارسی Analysis of Persian Journal Database.
۱۴- نظام تمام متن مقالات مجلات جهان اسلام ISC E-Journals.
۱۵- تولید کتاب علم ایران.
رتبه بندی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی ایران در ISC..
1) نظام رتبه بندی QS.
2) نظام رتبه بندی دانشگاه های آسیایی QS.
3) نظام رتبه بندی شانگهای(ARWU).
4) نظام رتبه بندی تایمز.
5) نظام رتبه بندی Leiden.
6) نظام رتبه بندی Maclean:
ضریب تأثیر نشریه های پژوهشی و ترویجی بر حسب وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد در ISC
نشریات مصوب شورای راهبردی ISC..
نشریات معتبر کشور.
فهرست نشریات اصلی ISC..
د) پایگاه تامسون.
ه) پایگاه رتبه یندی مجلات ISI.
رتبه بندی مجلات اسکوپوس:
ی) پایگاه DOAJ(Directory of Opec Access Journals):
جست و جوی ژورنال ها بر اساس حروف الفباء:
آیا ژورنالی که برای مقالۀ علمی تان انتخاب کرده ایددارای درجه ISI است؟.
برخی از اصطلاحات پر کاربرد در یافتن مجلات معتبر علمی..
1) ضریب تأثیر(Impact Factor).
1-1) نحوه محاسبه Impact Factor:
2) ضریب تأثیر پنج ساله:
3) ضریب تأثیر جمعی (Aggregate Impact Factor):
4) شاخص آنی(Immediacy index):
5) شاخص نیمه عمر استناد (Cited Half-Life):
6) شاخص H (H Index) :.
فصل سوم.
انتخاب موضوع..
1)استفاده از تجارب شخصی..
2) ارتباطبادانشمندانواساتیدبهنامدرمجامعبینالمللی..
3) استفاده از معروفترین کلید واژه های هر رشته.
4)استنتاج از نظریه ها و فرضیه ها
5)استفاده از کتب تخصصی لاتین..
الف) سایت کتابخانه Library Genesis.
ب) سایت دانلود رایگان کتاب‌ گوتنبرگ..
6) مقالات علمی پژوهشی و ISI.
الف) پایگاه اطلاع رسانی" مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ".
ب) مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری..
ج) سایت http://sci-hub.io.
د) پرتال جامع علوم انسانی..
ه) جستجوی آکادمیک مایکروسافت(Microsoft Academic Search).
7 ) اولویت های پژوهشی دولت ها ، دانشگاه ها،شرکت ها و موسسات خصوصی..
8) شرکت در جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری..
الف) پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
ب) پایان نامه های سایت Google.
ب) پایگاه اطلاعاتی پایان نامه های اتحادیه اروپا
ج) پایگاه دانلود پایان نامه پروکوئست(ProQuest).
http://pqdtopen.proquest.com/
9) فیلم های مستند و شبکه های خبری..
10) انجمن های علمی..
11) کنفرانس ها، همایش ها، و سمینارها
الف) پایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا (مرجع دانش).
ب) پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور.
پ) پایگاه اطلاع رسانی با همایش...
ج) پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و همایش های ایران:
د) پایگاه اطلاع رسانی ایران کنفرانس (مرجع همایش های داخلی و خارجی):
ه) سایت کنفرانس یاب:
ی) پایگاه کنفرانس های جهانی:
و) پایگاه همایش های جهان.
12) ایده گرفتن،خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت...
فصل چهارم.
ارکان مختلف مقاله.
اصالت موضوع(Originality).
عنوان(Title).
نویسندگان(Authors).
1) نگارش لیست نویسندگان.
2) افزودن افیلیشن نویسندگان.
3) گام تکمیلی( ارائه دو مثال پیچیده تر ).
4) نکات مهم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن..
5) افیلیشن های چند گانه.
6) نگارش مشخصات نویسنده رابط..
یک مقاله باید چند نویسنده داشته باشد ؟.
چکیده(Abstract).
انواع چکيده.
الف) چکيده تمام نما (informative).
ب) چکيده راهنما (indicative).
ويژگي هاي يک چکيده خوب..
ساختار يا محتواي يک چکيده.
فرايند تهيه يک چکيده.
مواردی که باعث رد چکیده از طرف داوران خواهند شد.
کلمات کلیدی(Key Words).
مقدمه(Introduction).
بخش اول: پیشینه تحقیقات(Litreture Review).
بخش دوم: بیان مشکلات(Problem Statement).
بخش سوم: اهداف پژوهش(Objectives).
تناظر فرضیات، سوالات پژوهش، و ا هداف اختصاصی پژوهش...
مواد و روش ها(Materials and Methods).
1) معرفی پروژه.
2) روش شناسی..
تفاوت طرح تحقیق(Research Design) و روش تحقیق (Research Method) در مقاله نویسی..
3) ابزار پژوهش...
4) جامعه پژوهش...
5) محدوده و محدودیت ها
نتایج(Results).
بحث(Discission).
نتیجه گیری(Conclusions).
پیشنهادات(Further Research).
تقدیر و تشکر(Acknowledgement).
منابع(References).
پیوست(Appendix):
فصل پنجم.
آشنایی با تکنیک های آماری مهم در مقالات علمی..
اهداف علم آمار چیست؟.
روش انجام یک پژوهش آماری..
جمعآوری دادهها:
آمار توصیفی..
آمار استنباطی..
جمعیت (جامعه) آماری:
نمونه آماری:
نحوه محاسبه حجم نمونه آماری:
نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان:
نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری:
آشنایی با انواع مختلف نمونهگیری..
نمونهگیری تصادفی با طبقهبندی:
نمونهگیری خوشهای:
نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی..
نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه:
روایی پرسش نامه :
پایایی پرسش نامه :
همبستگی..
جهت همبستگی..
مقدار همبستگی..
همبستگی گشتاوری پیرسون.
همبستگی اسپیرمن..
رگرسیون.
متغیر وابسته و متغیر مستقل..
رگرسیون خطی ساده.
رگرسیون خطی ساده و یک متغیره.
رگرسیون خطی چندگانه.
انواع روشهای به کار برده شده در تحلیل رگرسیون.
آزمون فرض پارامتریک و ناپارامتریک برای مقایسه دو گروه.
استفاده از آزمون پارامتریک T برای مقایسه میانگین در دو گروه مستقل..
استفاده از آزمون ناپارامتریک من-ویتنی برای مقایسه میانگین در دو گروه مستقل..
استفاده از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون برای مقایسه میانگین در دو گروه جفتی (وابسته).
آزمون فرض پارامتریک و ناپارامتریک برای مقایسه دو گروه یا بیش تر از دو گروه.
تحلیل واریانس یک راهه :(ANOVA).
تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر (ANOVA with repeated measure).
تحلیل تعقیبی:
سطح معنیداری آزمون.
فصل ششم.
شیوه های استناد به سبک APA..
تعاریف استناد واستناد کردن.
دلایل استناد.
شیوه های استناد.
1) شیوه های استناد برون متنی..
1-1) شیوه نامه ونکوور(Vancouver system).
1-2) شیوه نامه شیکاگو(Documentary- Note or Humanities Style).
2) شیوه های استناد درون متنی..
2-1) شیوه انجمن روانشناسی آمریکا(American Psychology Association =APA).
2-2) شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا(Modern Language Association =MLA).
استناد به منابع چاپی در شیوه APA..
قواعد استناد در متن منابع چاپی..
1) اثر دارای یک پدید آورنده.
2) اثر دارای دو پدید آورنده.
3) اثر دارای سه تا پنج نویسنده.
4) اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده.
5) گروه به عنوان نویسنده.
6) اثر دارای نویسنده مجهول.
7) اثر با تاریخ نشر نا معلوم.
8) دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف...
9) چند اثر از یک نویسنده در سالهای مشابه.
10) استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول.
درج منابع در فهرست مأخذ.
1) استناد به کتاب در فهرست مأخذ.
2) استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم.
3) استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ.
4) استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ.
5) استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ.
6) استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ.
7) استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ.
8) استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ.
9) استناد به مقاله ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ.
10) استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ.
11) استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ.
12) استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ.
13) استناد به نرم افزار رایانه ای در فهرست مأخذ.
قواعد استناد به منابع الکترونیکی..
1) استناد در متن..
2) استناد در فهرست مآخذ.
2-1) ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله یک نشریه چاپی..
2-2) استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی..
2-3) استناد به یک مدرک موجود در وب گاه.
2-4) استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان:
قواعد نظم منابع در فهرست مأخذ.
فصل هفتم.
جداول و شکل ها
1- اهمیت جداول و شکل ها
2- جدول در برابر شکل..
3- عنوان جدول ها و زیرنویس شکل ها
4- چگونه جداول و اشکال را ترسیم کنیم.
5- نشان دادن داده ها در جدول هل و شکل ها
فصل هشتم.
آشنایی با سرقت علمی- ادبی..
آشنايي با مفهوم سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و اهميت آن.
نمونه هاي سرقت علمي- ادبي..
آشنايي با شیوه های متداول سرقت علمی- ادبی (Plagiarism).
چگونگي رخ دادن سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و راههاي اجتناب از آن.
1) عدم بکارگیری تفکرات خود.
2) مديريت ضعيف زمان.
3) عدم ارائه بحث روشن یا عدم توانایی پاسخ گويي به سوال مطرح شده.
4) فقدان مهارت هاي تحليلي و انتقادي..
5) تحقيقات ناکافي..
6) يادداشت برداري ضعيف...
7) ضعف مهارت استناد به منابع.
8) عدم پرورش مهارت هاي نوشتن..
برخی از کاربردی ترین نرم افزارها و سایتهای اینترنتی در زمینه سرقت علمی- ادبی..
فصل نهم.
ارسال مقالات..
ارسال مقاله برای مجلات خارجی..
1) ار سال مقاله ازطريق سيستم آنلاين..
2) ار سال مقاله از طريق ايميل به سردبير.
1 – 1) ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين (تحت برند Scholar One ).
1 - 2 ) ازطريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال).
2) از طريق ايميل به سردبير.
Open Acess ارسال مقاله به مجلات..
فصل دهم.
کنفرانس و نحوه شرکت در آن..
1) معیارهای اصلی برای ارسال مقاله به کنفرانس...
2) هزینه ثبت نام در کنفرانس...
3) تعداد صفحات مجاز در مقاله های کنفرانس...
4)تاریخ های مهم کنفرانس...
5) الگوی نگارش مقالات در کنفرانس...
6) چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجلات با نمایه ISI.
7) نحوه ارائه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس...
الف) ارایه شفاهی (Oral).
ب) پوستر (Poster).
8) نحوه برگزاری همایش...
9) گرفتن مجوز برگزاری همایش در ایران.
فصل یازدهم.
آشنایی با نرم افزارهای مدیریت ارجاعات..
نرم افزارهای مدیریت ارجاعات..
1) نرم افزارMendeley.
2) نرم افزارEndNote.
3) نرم افزار Reference Manager.
4) نرم افزار Citavi
5) نرم افزار Zotero.
6) نرم افزار ReadCube.
7) نرم افزار پژوهیار.
فصل دوازدهم.
آشنایی با موتورهای جستجو و پایگاه های اطلاعاتی مهم.
1) موتور جستجوی crossref metadata search.
2) پایگاه تامین منابع علمی مگاپیپر.
3) پایگاه Springer Link.
4) پايگاه اطلاع رساني نشريات آکسفورد.
5) پايگاه اطلاعاتي گوگل اسكالر.
6) پایگاه IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers)
7) پایگاه اطلاعاتی Science Direct
8) پايگاه اطلاعاتی Taylor& Francis Online.
9) پایگاه اطلاعاتی Wiley Online Library.
فصل سیزدهم.
آشنایی با مکاتبات بین الملل..
1) طرح سوال.
2) نامه به یک دانشجو خارجی..
3) کامل کردن پایان نامه.
4) همکاری در نوشتن کتاب..
5) اجازه استفاده از منبع اصلی..
6) نامه به یک انتشاراتی برای چاپ کتاب..
7) ترجمه کتاب اصلی..
8) نامه برای درخواست فرصت مطالعاتی..
9) دعوت به سخنرانی..
10) نامه در خواست برای سخنرانی در یک دانشگاه خارجی..
11) ادامه تحصیل دکتری..
12) درخواست شغل..
13) ملحق شدن به تیم تحقیقاتی..
14) نامه برای درخواست داور شدن ژورنال.
15) کامل کردن طرح پژوهشی مقاله.
16) درخواست کمک...
17) نامه برای درخواست مقاله یا کتاب توسط نویسنده اصلی یا نوت خواستن..
18) درخواست برای حل یک مساله یا نظریه مطرح شده که در اینترنت و کتاب ها موجود نیست...
19) رونوشت ادیت شده.
20) انترن شدن.
مشخصات آگهی
کد آگهی:
111
تاریخ ثبت:
05:16 - 25 مهر 1395
فعال تا:
05:16 - 25 آبان 1395
تعداد بازدید:
659
کلمات کلیدی:
مشخصات آگهی دهنده
نام:
سعید جوی زاده
ایمیل:
تلفن:
09382252774
موبایل:
09382252774
موقعیت:
دیگر شهرها - دیگر شهرها
آدرس:
شیراز، خیابان فلسطین (باغشاه)، چهار راه حکیمی، طبقه ی فوقانی کفش فروشی چنته
تماس با آگهی دهنده (سعید جوی زاده)
نام شما: *
ایمیل شما:
تلفن شما:
متن: *
 
آخرین آگهی های این کاربر
هیچ آیتمی یافت نشد
آگهی های ویژه کتاب و نوشت افزار
هیچ آیتمی یافت نشد