نحوه پرداخت وجه آگهی های ویژه

پرداخت اینترنتی از طریق درگاه سایت و یا مراجعه حضوری به نشانی:
ایذه : چهارراه امام ، ابتدای خیابان حافظ جنوبی ، جنب بانک کشاورزی ، بازار وکیل
شرکت چاپ و تبلیغات آیاپیر رسانه جنوب

تلفن : 06143643450